Succesvol implementeren van eHealth

Aan de slag met eHealth!

Steeds meer zorgorganisaties kiezen ervoor eHealth in te zetten om hun zorgprocessen te ondersteunen of om nieuwe zorgprocessen mogelijk te maken. De overgang van de pilotfase naar de implementatie blijkt vaak een groot obstakel. Om eHealth tot een succes te maken zijn een goed onderbouwde eHealth-oplossing en een goed uitgewerkt implementatieplan van groot belang. Met deze masterclass Succesvol implementeren van eHealth kunt u uw eigen plannen om eHealth in te voeren vertalen naar een gedegen implementatieplan dat is gebaseerd op de specifieke kenmerken van uw zorgprocessen en uw organisatie.

Doelgroep

De masterclass Succesvol implementeren van eHealth is bedoeld voor beleidsmakers, projectleiders eHealth, adviseurs eHealth, (senior-)zorgprofessionals, welzijnsprofessionals en zorgprofessionals met een eigen praktijk die concrete plannen hebben om eHealth in te voeren. Indien u nog geen concrete plannen hebt om eHealth in te voeren, maar u zich hierop wel wilt oriënteren, adviseren wij u om eerst de masterclass Oriënteren op eHealth te volgen.

Wat leert u?

U leert:

  • een business case te formuleren voor de gewenste eHealth implementatie
  • wie u kunt betrekken bij de implementatie en hoe u dat in de praktijk realiseert
  • de huidige situatie in kaart te brengen en de gewenste situatie te ontwerpen aan de hand van de geformuleerde doelstellingen
  • een activiteitenplan op te stellen waarin u beschrijft welke instrumenten u inzet om vanuit de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen
  • wat de zorginhoudelijke aspecten zijn van eHealth en welke invloed deze hebben op de functionele eisen van de eHealth-oplossing
  • wat de organisatorische aspecten zijn van eHealth
  • waar u op moet letten bij de technische implementatie van eHealth (maatwerk versus bewezen concepten, leverancierselectie)

Studiebelasting

Deze masterclass kent een totale studiebelasting van 3 EC wat neer komt op 84 uur. U maakt tijdens deze masterclass een implementatieplan eHealth voor uw eigen organisatie.

Resultaat

Na een succesvolle afronding van de masterclass Succesvol implementeren van eHealth ontvangt u een certificaat van Inholland Academy. Het certificaat van de masterclass Succesvol implementeren van eHealth kan gebruikt worden om vrijstelling aan te vragen voor het onderdeel Implementatiemanagement van de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice van Inholland.

Accreditatiepunten

Deze masterclass is geaccrediteerd voor verpleegkundigen (15 punten) door: Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.