Seminar ICT in de zorg 2017

Op woensdag 10 mei 2017 organiseerde de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice weer haar jaarlijkse Seminar ICT in de Zorg. Het seminar was bedoeld voor professionals die werkzaam zijn op het snijvlak van zorg en ICT, geïnteresseerden in het onderwerp ICT in de Zorg en voor de alumni van de Inholland opleidingen op het gebied van zorg en ICT.

Programma

13.00 uur: Opening door Jet de Ranitz, voorzitter CvB hogeschool Inholland

13.20 uur: Zelfmanagement in de GGZ-verpleegkunde, door prof. dr. Berno van Meijel, lector /bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde
Het lectoraat GGZ-verpleegkunde werkt i.s.m. het lectoraat Medische Technologie aan een app die zelfmanagement in de GGZ-verpleegkunde zal bevorderen. Prof. Dr. Berno van Meijel, Lector / bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde, vertelt over de ontwikkeling, nut en verwachtingen.

13.55 uur: eHealth in de Revalidatiesector, door Irene Kos, alumnus
Wat gebeurt er op het gebied van eHealth in de revalidatiesector? Kijk mee hoe revalidatiecentrum Heliomare eHealth modulen ontwikkelt in samenwerking met behandelaar en patient.
Irene Kos is Zorginformaticus i.o., Functioneel beheerder EPD, projectleider eHealth bij Heliomare.

14.25 uur: Pauze met koffie en thee

14.55 uur: Eerste Break-out sessie

15.35 uur: Tweede break-out sessie

16.15 uur: Robotica in de Zorg, door Cock Heemskerk, lector Robotica
Inholland lector Robotica Cock Heemskerk geeft een overzicht van de stand van zaken van robots in de zorg.
Aan de hand van praktijktesten met cliënten van twee verzorgingshuizen analyseert hij de meerwaarde van robots vanuit meerdere perspectieven: wat vinden cliënten, wat vinden verzorgenden? Hoever is de techniek? Kunnen we het wel betalen?
Tenslotte vertelt hij over plannen voor praktijkonderzoek met zorgrobots in de regio.

16.50 uur: Afsluiting door Rob Doms, opleidingscoördinator

17.00 uur: Afsluitende netwerkborrel

De Break-out sessies

Tijdens de break-out sessies kunt u kiezen uit de volgende break-outs:

1. eHealth binnen de verpleegkunde-opleiding
eHealth is een hot item binnen de zorg. Hbo-V-studenten, de toekomstige beroepsbeoefenaars, moeten dan ook al tijdens hun opleiding worden voorbereid op het werken met eHealth. Hoe doen wij dat nu? Hoe zit de zorg-ICT in onze opleiding? En hoe proberen wij deze kennis zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de vragen uit de praktijk? Tijdens deze break-out sessie zal Ybranda Koster antwoord geven op deze vragen.
Ybranda Koster is alumnus van de master AHIP, en docent aan de HBO-V van hogeschool Inholland.

2. Transmurale gegevensuitwisseling
Hoe kunnen de verpleegkundige overdracht en andere gegevensuitwisselingen tussen zorginstellingen georganiseerd worden? Hoe kan er voor gezorgd worden dat het niet alleen PDF-documenten zijn die digitaal verstuurd worden maar dat het begrijpelijke, in het EPD of ECD herbruikbare tekst is. In de break-out sessie zal Ulco de Boer aandacht besteden aan een aanpak voor implementatie van transmurale zorg en ingaan op de wenselijkheid en voorbeelden van semantische interoperabiliteit.
Ulco de Boer, alumnus van de opleiding, is Managing Consultant Beter Healthcare,

3. Apps in de preventieve zorg
Vanuit het lectoraat ‘Kracht van Sport’ is het afgelopen jaar een review gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTVG) over apps voor leefstijlverbetering. Joan Dallinga, onderzoeker bij het lectoraat, licht het onderzoek en de review toe en bespreekt haar ideeën over hoe we nu verder kunnen met apps in de preventieve zorg. Hierbij maakt ze gebruik van voorbeelden van de studentenprojecten.
Joan Dallinga is onderzoeker bij het lectoraat 'Kracht van Sport'

4. Dave 2.0
Dave is een anatomiehulpmiddel voor studenten ontwikkeld door het lectoraat Medische Technologie voor de opleiding MBRT. Versie 2.0 bestaat uit een whole body CT scan van een man en een vrouw die in 3D bekeken en gemanipuleerd kan worden en waarin structuren kunnen worden aangeklikt om nadere achtergrondinformatie en/of quizvragen te krijgen. De interactie van studenten met de tool wordt gemonitord en gekoppeld aan hun studieresultaten om zo meer inzicht te krijgen in wat werkt voor welke student. In deze presentatie wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van Dave, de huidige stand van zaken en de verwachtingen voor de toekomst.
Harmen Bijwaard, Lector Medische Technologie

5. Smartwatch: leuke gadget of serieus hulpmiddel in de zorg?
De heersende mening is dat voor serieuze toepassingen in de gezondheidszorg speciale devices ontwikkeld moeten worden. Consumentenproducten zouden niet veilig en te onnauwkeurig zijn. In zijn presentatie laat Oscar van Dijk zien in welke gevallen betaalbare consumenten wearables een zinnige rol kunnen spelen, van ouderenhulp tot het voorspellen van longaanvallen bij COPD patienten.
Ir. Oscar van Dijk, MBA, directeur/oprichter Medicine Men B.V.
 

Accreditatie

Het Seminar ICT in de Zorg 2017 is geaccrediteerd voor verpleegkundigen (3 punten) door: Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.