Projectmanagement van ICT-innovaties in de zorg

Resultaatgericht innoveren

ICT-innovaties in de zorg, zoals de invoering van eHealth of elektronische patiëntendossiers, hebben een grote impact op zorgorganisaties, zorgverleners en zorgvragers. De invoering van deze innovaties wordt vaak als project georganiseerd. Omdat bij innovaties het eindresultaat en de tussenliggende fasen vooraf minder scherp gedefinieerd zijn, vragen innovatietrajecten om een speciale vorm van projectmanagement.

In deze masterclass leert u projectstructuur en resultaatgericht projectmanagement te combineren met menselijke factoren en de dynamische aspecten die bij ICT-innovaties horen. Op die manier worden niet alleen de kwaliteit en beheersbaarheid van ICT-innovatieprojecten binnen de zorg vergroot, maar ook de bruikbaarheid en acceptatie van de resultaten.

Doelgroep

De masterclass Projectmanagement van ICT-innovaties in de zorg is bedoeld voor (aankomende) projectleiders, beleidsmakers en implementatiemanagers die te maken hebben met ICT-innovatieprojecten.

Wat leert u?

In deze masterclass leert u projectstructuur en resultaatgericht projectmanagement te combineren met de kracht van energie, inspiratie, commitment, scheppend vermogen en plezier.

U leert:

  • een business case te formuleren voor de gewenste ICT-innovatie
  • om te gaan met krachten en belangen in en om projecten
  • commitment te creëren en om te gaan met tegenslagen
  • een projectorganisatie in te richten
  • een projectplan op te stellen
  • te sturen op kwaliteit, mensen, tijd en middelen
  • risicomanagement

Daarnaast maakt u een projectplan voor de invoering van een ICT-innovatie in de eigen (gezondheids)zorgorganisatie. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben de ontwikkeling of invoering van eHealth of van een informatiesysteem.

Resultaat

Na een succesvolle afronding van de masterclass Projectmanagement van ICT-innovaties in de zorg ontvangt u een certificaat van Inholland Academy. Het certificaat van deze masterclass kan gebruikt worden om (gedeeltelijke) vrijstelling aan te vragen voor het onderdeel Projectmanagement van de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice van Inholland.