Oriënteren op eHealth

Verken de mogelijkheden van eHealth!

Steeds meer zorgorganisaties kiezen ervoor eHealth in te zetten om hun zorgprocessen te ondersteunen of om nieuwe zorgprocessen mogelijk te maken. Om eHealth tot een succes te maken is het van belang dat zorgorganisaties een goed begrip hebben van wat eHealth precies betekent en waarvoor het kan worden ingezet. Met deze masterclass Oriënteren op eHealth verkent u de wereld van eHealth, de verschillende eHealth toepassingen en de mogelijkheden hiervan voor uw organisatie.

Doelgroep

De masterclass Oriënteren op eHealth is bedoeld voor beleidsmakers, (senior-)zorgprofessionals en zorgprofessionals met een eigen praktijk die zich willen oriënteren als voorbereiding op eventuele concrete plannen om eHealth in de eigen organisatie in te zetten. Om toegelaten te worden tot de masterclass Oriënteren op eHealth dient u te beschikken over een hbo-diploma. Indien u niet beschikt over de juiste vooropleiding, kunt u worden toegelaten op basis van een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau. Ook wanneer u nog geen helder beeld hebt van de mogelijkheden van eHealth voor uw organisatie, kunt u deelnemen aan de masterclass.

Wat leert u?

U leert:

  • wat eHealth is en welke vormen er bestaan (incl. voorbeelden van best practices)
  • wat eHealth betekent voor de zorgsector in Nederland
  • wat de potentie is van eHealth voor uw organisatie
  • wat de zorginhoudelijke consequenties zijn van eHealth
  • wat de organisatorische consequenties zijn van eHealth
  • welke wet- en regelgeving van toepassing zijn op eHealth
  • waar u op moet letten bij de financiering van eHealth

Daarnaast verkent u de mogelijkheden van eHealth in uw eigen organisatie. Na het volgen van deze masterclass bent u op de hoogte van de mogelijkheden van eHealth voor uw organisatie en bent u in staat een visie te ontwikkelen voor de invoering van eHealth in uw organisatie. U hebt bovendien een scan gemaakt, waarin de mogelijkheden van eHealth voor uw organisatie in kaart zijn gebracht.

Resultaat

Na het succesvol afronden van de masterclass Oriënteren op eHealth, ontvangt u een certificaat. Wilt u na het volgen van deze masterclass concrete stappen zetten met het invoeren van eHealth in uw organisatie, dan kunt u aansluitend de masterclass Succesvol Implementeren van eHealth volgen. Deze masterclass leidt tot een concreet implementatieplan.

Het certificaat van de masterclass Oriënteren op eHealth kan gebruikt worden om vrijstelling aan te vragen voor het onderdeel ICT-ontwikkelingen in zorg en welzijn van de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice van Inholland.

Accreditatie voor verpleegkundigen

De masterclass Oriënteren op eHealth is geaccrediteerd voor verpleegkundigen, door de V&VN voor 10 punten.