Informatiebeveiliging in de zorg

Reduceer de risico's rondom zorginformatie!

Binnen de zorgsector zijn ICT, eHealth en informatie niet meer weg te denken. De beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid van informatie zijn essentieel om kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te garanderen. Daarnaast stelt de wet hoge eisen aan informatiebeveiliging. U staat daarmee voor de taak vorm te geven aan informatiebeveiliging binnen uw organisatie. Maar waar begint u?

De normen NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 richten zich op zorginstellingen en andere organisaties die bij de informatievoorziening in de gezondheidszorg zijn betrokken. De normen geven een kader waarbinnen proceseigenaren de voor hun proces relevante informatiebeveiliging kunnen specificeren, inclusief de daarbij behorende maatregelen. De module Informatiebeveiliging in de zorg biedt concrete kennis en handvatten om informatiebeleid voor uw organisatie te formuleren en uit te voeren. U leert de risico's te inventariseren, in te schatten en een beleidscyclus van beveiligingsmaatregelen op te zetten.

Doelgroep

De masterclass Informatiebeveiliging in de zorg is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor (of betrokken is bij) informatiebeveiliging in een zorgorganisatie.

Wat leert u?

U leert:

  • wat informatiebeveiliging is en uit welke elementen dit bestaat
  • wat normen NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 inhouden en wat deze voor uw organisatie kunnen betekenen
  • hoe u een informatiebeveiligingsbeleid kunt opstellen
  • een risicoanalyse voor het vaststellen van beveiligingsmaatregelen uit te voeren
  • hoe u een cyclus voor planning en control opzet
  • de belangrijkste wetten en normen die van belang zijn bij informatiebeveiligingsbeleid

U maakt een risicoanalyse en informatiebeveiligingsplan voor uw organisatie.

Resultaat

Na een succesvolle afronding van de masterclass Informatiebeveiliging in de zorg ontvangt u een certificaat van Inholland Academy.

Het certificaat van de masterclass Informatiebeveiliging in de zorg kan gebruikt worden om vrijstelling aan te vragen voor het onderdeel Informatiebeveiliging in de zorg van de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice van Inholland.