Bart Wiegers

Technisch en functioneel applicatiebeheerder bij het Flevoziekenhuis Almere

Met mijn opleidingen MBRT en Health Informatics kan ik een brug slaan naar de ICT, en andersom. Een gebruiker van een applicatie moet efficiënt zijn of haar ding kunnen doen, en ik kan prima de vertaalslag maken vanuit de gebruiker. Feitelijk heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Ik heb het erg naar mijn zin in mijn huidige functie, en voorlopig heb ik zeker voldoende uitdaging om het leuk te blijven vinden.

Tijdens mijn opleiding Health Informatics werkte ik als MBB-er (Medische Beeldvormer en Bestralingsdeskundige) en vervolgens als applicatiebeheerder op de afdeling radiologie.

Hier maakt men gebruik van relatief veel verschillende applicaties en veel verschillende informatiebronnen. Tijdens mijn afstudeeropdracht heb ik deze verschillende informatiebronnen via één portaal, een zogenaamde web applicatie, toegankelijk gemaakt. Dit portaal wordt nog steeds gebruikt. Het prettige aan deze opleiding is, dat je voortdurend opdrachten uitvoert die voor jezelf maar ook voor je eigen werkplek interessant en actueel zijn. Het mes snijdt dus aan twee kanten: Ik heb er van geleerd en mijn werkgever heeft er van geprofiteerd!

Ik ben een echte pragmaticus. Tijdens mijn werk als MBB-er en later als applicatiebeheerder op de radiologie ging ik bij een probleem meteen aan de slag met de oplossing. Tijdens de opleiding heb ik geleerd eerst te analyseren wat er aan de hand is, na te denken over de mogelijke oplossingen en de gevolgen van die oplossingen. En ik heb geleerd na te denken over hoe problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Binnen de radiologie maken we gebruik van hoog specialistische applicaties. Een actuele discussie binnen de radiologie is waar we de functie van applicatiebeheerder moeten plaatsen. Hoort deze bij de afdeling ICT of hoort deze bij de afdeling Radiologie? Ik denk en velen met mij dat een MBB’er met een specialisatie  meerwaarde kan hebben in deze functie. Het is ook een mooie kans voor de MBB’er zich te profileren en door te groeien. De opleiding Health Informatics kan daarin een mooie rol spelen.

Afgelopen maart ben ik doorgegroeid naar de functie van technisch en functioneel applicatiebeheerder bij de afdeling ICT Services en Applicaties van het Flevoziekenhuis. Hier wordt gebruik gemaakt van veel verschillende soorten applicaties. Op dit niveau is het van belang dat alle applicaties goed op elkaar zijn afgestemd en dusdanig zijn ingericht dat een eindgebruiker efficiënt kan werken en de patiënt, want daar draait het uiteindelijk allemaal om, zo goed mogelijk geholpen kan worden.