Master Advanced Health Informatics Practice

Vergroot uw kennis van ICT binnen de zorg!

Binnen de zorg neemt ICT een steeds belangrijkere rol in. Verslaglegging en communicatie via het Elektronisch Patiëntendossier worden in een groot aantal instellingen ingevoerd en ook het verlenen van zorg op afstand met eHealth, domotica en patiëntenportalen neemt een grote vlucht. Steeds meer instellingen realiseren zich dat zorg te complex is om over te laten aan ICT-ers. Tegelijk beseft men dat ICT te complex is om over te laten aan zorgprofessionals. Kortom er is behoefte aan een nieuwe schakelfunctie: de zorginformaticus of de advanced health informatics practitioner die de zorgbehoeften kan vertalen naar innovatieve ICT-oplossingen en daarbij de taal van zowel de zorgwereld als van de ICT-wereld spreekt.

De masteropleiding Advanced Health Informatics Practice van Inholland Academy biedt aan professionals die werkzaam zijn in of voor de (gezondheids)zorg of welzijn verschillende mogelijkheden om een succesvolle bijdrage te kunnen leveren aan innovatieprojecten op het snijvlak van zorg en ICT.

De opleiding is vanaf dit jaar bekostigd. Dat houdt in dat als je nog geen zorgmaster hebt en je voldoet aan de inschrijfvoorwaarden het wettelijk collegegeld van toepassing is.

 

Doelgroep

U werkt (of wilt gaan werken) in de ICT binnen (gezondheids)zorg of welzijn als zorginformaticus in een zorginstelling, variërend van ziekenhuizen tot gehandicaptenzorg of thuiszorg. Of u bent een externe leverancier van zorg of van informatiesystemen. U heeft een hbo werk- en denkniveau. Uw mededeelnemers werken in een soortgelijk beroep en hebben hetzelfde werk- en ervaringsniveau.

Wat leert u?

Tijdens de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice krijgt u een brede beroepsgerichte basis aangeboden op het vlak van ICT, toegesneden op zorgorganisaties en zorgprocessen. U begint met zes periodes van elk tien weken waarin u zich bekwaamt in een beroepsrol. De beroepsrollen zijn: analist, ontwerper, adviseur, implementatiespecialist, informatiemanager en projectmanager. Wat u in elke periode leert, past u direct toe door een beroepsproduct te maken dat voor uw eigen organisatie relevant is. Hiernaast bekwaamt u zich tijdens elke periode in de rol van praktijkgericht onderzoeker en professioneel master.

In de afstudeerfase werkt u twintig weken aan een innovatie- en onderzoeksproject. Dit betreft een project uit uw eigen organisatie.

Inhoudelijke modules

Vanuit de opleiding worden verschillende modules aangeboden die u helpen bij het vervullen van de verschillende beroepsrollen. Hierbij kunt u denken aan: Oriënteren op eHealth, Informatieanalyse, Organisatie en informatie, Informatiesysteemontwerp, Databases, EPD's en andere zorginformatiesystemen, Ontwerpen van effectieve eHealth-toepassingen, Adviseren en communiceren, Implementatiemanagement, Pakketselectie, Informatiemanagement, Projectmanagement, Interoperabiliteit, Informatiearchitectuur, Informatiebeveiliging en ICT Wet- en regelgeving.

 
Jaar 1
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
Rol analist Rol ontwerper Rol adviseur Rol implementatiespecialist

Analyseren van zorginformatiebehoeften.

U voert een informatieanalyse uit.

Ontwerpen van informatiestructuren en -systemen.

U maakt een informatiesysteemontwerp.

Adviseren op het snijvlak van ICT, eHealth en zorg.

U maakt een ontwerp van een eHealth-toepassing.

Sturing geven aan implementatie en scholing.

U maakt een implementatieplan.

Jaar 2
Periode 5
Periode 6
Afstudeerfase (masterthesis)
Rol informatiemanager Rol projectmanager Innovatie- en onderzoeksproject

Ontwikkelen van zorginformatiebeleid en architectuur.

U maakt een informatiebeleidsplan.

Managen van projecten op het vlak van informatie en innovatie.

U maakt een projectplan en onderzoeksopzet.

U voert een innovatie- en onderzoeksproject uit.

     

 

Verbinding met de praktijk

Er is een sterke verbinding tussen het leren op de onderwijsinstelling en het werken in de praktijk. Om dat te bereiken werkt u met opdrachten uit uw eigen organisatie. Voor de inschrijving zult u een intakegesprek hebben met de opdrachtgever vanuit uw eigen organisatie en de opleidingscoördinator. Doel is om vooraf de opdrachten uit de organisatie vast te stellen waarmee u in elke periode het beoogde beroepsproduct kunt realiseren. Daarnaast wordt bepaald wie uw praktijkbegeleider is. Uw praktijkbegeleider komt uit uw organisatie en heeft gemiddeld twee uur per week ruimte om u te begeleiden. De praktijkbegeleider is werkzaam op het snijvlak van zorg en ICT, bijvoorbeeld als projectmanager van de afdeling Informatie en Automatisering.

Didactische opzet

Het leren binnen de master Advanced Health Informatics Practice is zowel een individuleel als interactief groepsproces. De deelnemers zijn afkomstig uit verschillende werkvelden en uit het hele land.

Dit betekent dat u in de opleiding multidisciplinair samenwerkt en kennis en inzicht opdoet van andere werkwijzen, terminologie en over de grenzen van de eigen discipline heenkijkt. Daardoor leert u vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

De opleiding werkt met tweewekelijkse bijeenkomsten op ocatie. Daarnaast worden verschillende digitale werkvormen toegepast en wordt er samengewerkt op afstand tussen studenten onderling en tussen  studenten en docenten met een digitale leeromgeving die 24/7 beschikbaar is. Dit noemen we blended learning.

Studiebelasting

De master Advanced Health Informatics Practice is een parttime opleiding van 60 EC (European Credits, oftewel studiepunten), wat in totaal neerkomt op 1.680 uur. De studiebelasting is gemiddeld 21 uur per week. U volgt één dag per twee weken onderwijs in het OZW-gebouw aan de De Boelelaan 1109 te Amsterdam (naast het VUmc).

Resultaat

U ontvangt na volledig doorlopen van de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice en succesvolle afronding een master diploma. De opleiding is geaccrediteerd door het Nederlands Vlaamse Accreditatie Orgaan (NVAO). Dat houdt in dat u na een succesvolle afronding de internationaal erkende mastertitel bezit.

Toelatingseisen

De toelatingseisen voor de masteropleiding AHIP zijn:

  • een afgeronde hbo-bacheloropleiding, bij voorkeur werkzaam binnen de (gezondheids)zorg of welzijn
  • minimaal twee jaar relevante beroepservaring,
  • basiskennis van ICT, blijkend uit opleiding en/of ervaring,
  • een praktijkbegeleider voor twee uur per week,
  • relevante opdrachten uit de praktijk: er is sprake van een specifieke informatiebehoefte bij de zorginstelling op het snijvlak van ICT en zorg, waaraan u tijdens de duur van de opleiding tegemoet kunt komen.

Indien u niet (geheel) voldoet aan de toelatingseisen, neem dan contact op met de opleidingscoördinator.