Welkom

De mogelijkheden en het belang van ICT in de zorg nemen toe. Met behulp van informatiesystemen, zoals elektronische patiëntensystemen, kunnen we informatie beter en efficiënter vastleggen en overdragen. Met internettoepassingen leveren we zorg op afstand. Patiënten krijgen daardoor de mogelijkheid om langer zelfstandig in de thuissituatie te blijven en zorg kan efficiënter geleverd worden.

De vraag is niet of we ICT in de zorg willen gebruiken, maar hoe we de mogelijkheden die ICT biedt zo goed mogelijk kunnen benutten. De zorg staat hierbij centraal. Zorg is echter te complex voor ICT-professionals en ICT is te complex voor zorgprofessionals. Er is behoefte aan mensen die een brug kunnen slaan tussen de domeinen van (gezondheids)zorg en ICT. En deze behoefte groeit.

De hogeschool Inholland biedt al sinds 1992 opleidingen aan op het snijvlak van zorg en ICT. Sinds 2013 biedt ze als enige in Nederland een door het NVAO geaccrediteerde hbo-master opleiding Advanced Health Informatics Practice aan. Naast deze masteropleiding verzorgt Inholland ook masterclasses en kortere opleidingen op het snijvlak van zorg & ICT.