Seminar ICT in zorg en welzijn 2018

 

Op donderdag 24 mei 2018 organiseert de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice voor de vijfde keer het seminar 'ICT in Zorg & Welzijn'. Het seminar valt dit jaar samen met de domeinmiddag van GSW.
Deze jubileumeditie wordt in samenwerking met het Inholland Health & Technology Centre én het domein Gezondheid, Sport en Welzijn van hogeschool Inholland georganiseerd.
 
Het seminar is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn op het snijvlak van zorg, welzijn en ICT, alle medewerkers van het domein GSW van hogeschool Inholland, geïnteresseerden in het onderwerp ICT in Zorg en Welzijn, en alumni van onze (master)opleidingen zorg en ICT.

Programma: 
12:30
Inloop met koffie en thee
13:00
Welkom en introductie
Rob Doms
Opleidingscoördinator Master Health Informatics
13:10
Big Data, taakherschikking en anders specialiseren en opleiden
Erik-Jan Vlieger
Arts en ondernemer
Erik-Jan Vlieger
13:45
Werken aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg
Eva Marquarita
Programmamanager
Eva Marquarita
14:15
Pauze
14:45
Break-out ronde 1: eHealth voor docenten
De inzet van technologie in de zorg wordt steeds belangrijker. Er is steeds meer mogelijk. Studenten moeten in hun opleiding al worden voorbereid op het inzetten van technologie in hun toekomstige werkomgeving.Maar hoe zet je dat als docent in jouw curriculum en hoe kun je je daar als praktijk op voorbereiden?In deze workshop wordt aan de hand van een concrete uitwerking van een van de deelnemers aan de training "eHealth voor docenten" verteld hoe je dit als docent kunt aanpakken. Daarnaast wordt gekeken hoe de praktijk hierin meegenomen kan worden.
Ybranda Koster
Docent HBO-V en alumnus van de masteropleiding Health Informatics
Ybranda Koster
14:45
Break-out ronde 1: Compaan, de tablet voor senioren
Een inspirerend verhaal over technologie voor mensen die dat lastig vinden.
Joost Hermanns
Bedenker van de Compaan
Joost Hermanns
14:45
Break-out ronde 1: Garage2020: Innoveren in de Jeugdzorg
De ontwikkeling van 1520 naar 2020, waar Spirit ooit begonnen is in het Burgerweeshuis tot hoe we in 2020 eigenlijk het liefst zouden willen dat de jeugdzorg overbodig is geworden.De werkwijze van de Garage2020 komt aan bod. Hoe kun je innoveren volgens de methode van de Garage en wie en wat heb je daarvoor nodig.En tot slot ook... wat heeft de Garage al opgebracht aan vernieuwingen, ideeën, eHealth, pilots en probeersels: Hoe kan Virtual Reality ons helpen?
Evelyn Visschedijk
Community Coach
Evelyn Visschedijk
14:45
Break-out ronde 1: “Data governance in de gezondheidszorg” – kwaliteit en volledigheid van data in de gezondheidszorg.
Het belang van datakwaliteit en datacompleetheid in de gezondheidszorg is groot. Toch is dit vaak een onderbelicht onderwerp. Als patiënten de mogelijkheid twordt geboden hun eigen dossier in te zien en wanneer gebruik wordt gemaakt van zaken als eHealth en analytics is de kwaliteit van data van groot belang. Als de datakwaliteit van een lage kwaliteit is wordt de waarde van de data ook lager. Hoe hoger de kwaliteit en volledigheid hoe meer met deze data kan worden bereikt. Analyse op het gebruik en het helpen om te sturen naar hogere datakwaliteit.
Marco Mulder
Medical Data Scientist
Marco Mulder
14:45
Break-out ronde 1: Digitale vaardigheden voor zorg en welzijn studenten
Binnen zorg en welzijn speelt ICT een steeds belangrijkere rol. De tijd dat alleen ICT professionals over digitale vaardigheden moesten beschikken is voorbij. De gewone zorgprofessional moet ook over digitale vaardigheden beschikken.Het gaat dan om kennis die veel verder gaat dan het gebruik van computers, maar zich ook richt op vaardigheden rond privacy, security maar ook Internet of Things ontwikkelingen binnen de zorg.In deze workshops wordt met twee concrete demonstraties gesproken over de basis digitale vaardigheden zoals die voor de huidige en toekomstige zorg studenten essentieel zijn
Rik Bleeker en Willem-Jan Derks
Technical Manager Netacademy / CSR Country Engagement Manager Benelux
Willem-Jan DerksRik Bleeker
14:45
Break-out ronde 1: Zorginformatiebouwstenen (ZIB) implementeren in de praktijk
Ziekenhuizen en EPD-leveranciers zijn druk bezig om ZIB’s door te voeren in hun EPD. Deze workshop gaat niet alleen in op de technische impact van ZIB’s maar ook over wat dit betekent voor de organisatie zelf.
Roy Wrobel
HealthCare Consultant
Roy Wrobel
15:20
Wissel
15:30
Break-out ronde 2: Aan de slag met principes voor veilige en betrouwbare uitwisseling van zorggegevens
Maak kennis met de Architectuurcommunity Zorg en ga met elkaar discussie. Weet jij wat links en rechts is, wat een adres is, wat bloeddruk is en wat metoprolol is? Tien minuten uit het leven van een architectuurwerkgroep.
Ronald van den Berg en Paul Oude Luttighuis
Ronald van den BergPaul Oude Luttighuis
15:30
Break-out ronde 2: Hoe kunnen hbo en mbo samenwerken om zorgtechnologie beter in te bedden in het onderwijs?
Het groeiend gebruikt van zorgtechnologie in zorg en welzijn biedt kansen voor interprofessionele samenwerking en voor het doen van onderzoek. Professionals van de toekomst zullen steeds vaker interprofessioneel samenwerken en ook samenwerken tussen hbo- en mbo-professionals zal vanzelfsprekender worden. Het lijkt voor de hand te liggen dat studenten al tijdens hun opleiding ervaring opdoen met deze samenwerking, maar ook met het doen van onderzoek.En ook mbo-ers moeten een onderzoekende houding aanleren. Maar hoe?In deze workshop wordt ingegaan op een voorbeeld van samenwerking tussen hogeschool Inholland en ROC Nova College op het gebied van onderwijs en daarnaast wordt ingegeaan op onderzoek in het mbo in relatie tot het onderzoek in het hbo.
Laurence Alpay
Associate lector eHealth bij Inholland en practor zorg en welzijn technologie bij Nova College
Laurence Alpay
15:30
Break-out ronde 2: Compaan, de tablet voor senioren
Een inspirerend verhaal over technologie voor mensen die dat lastig vinden.
Joost Hermanns
Bedenker van de Compaan
Joost Hermanns
15:30
Break-out ronde 2: De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain?
Wat betekent blockchain voor de informatie-uitwisseling in de zorg? Zorginstituut Nederland maakte een werkende blockchain oplossing voor de zorg en heeft die beproefd in de kraamzorgpraktijk.
Idius Felix
Idius Felix
15:30
Break-out ronde 2: eHealth voor docenten
De inzet van technologie in de zorg wordt steeds belangrijker. Er is steeds meer mogelijk. Studenten moeten in hun opleiding al worden voorbereid op het inzetten van technologie in hun toekomstige werkomgeving.Maar hoe zet je dat als docent in jouw curriculum en hoe kun je je daar als praktijk op voorbereiden?In deze workshop wordt aan de hand van een concrete uitwerking van een van de deelnemers aan de training "eHealth voor docenten" verteld hoe je dit als docent kunt aanpakken. Daarnaast wordt gekeken hoe de praktijk hierin meegenomen kan worden.
Ybranda Koster
Docent HBO-V en alumnus van de masteropleiding Health Informatics
Ybranda Koster
15:30
Break-out ronde 2: Garage2020: Innoveren in de Jeugdzorg
De ontwikkeling van 1520 naar 2020, waar Spirit ooit begonnen is in het Burgerweeshuis tot hoe we in 2020 eigenlijk het liefst zouden willen dat de jeugdzorg overbodig is geworden.De werkwijze van de Garage2020 komt aan bod. Hoe kun je innoveren volgens de methode van de Garage en wie en wat heb je daarvoor nodig.En tot slot ook... wat heeft de Garage al opgebracht aan vernieuwingen, ideeën, eHealth, pilots en probeersels: Hoe kan Virtual Reality ons helpen?
Evelyn Visschedijk
Community Coach
Evelyn Visschedijk
16:10
Beschikken over je eigen gezondheidsgegevens met MedMij
Patiënten willen graag meer inzicht in hun gezondheid en meer regie over hun gezondheidsgegevens. MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving.
Arina Burghouts
Beleidsadviseur digitale zorg
Arina Burghouts
16:40
Netwerkborrel